"Το ηλεκτρικό πλυντήριο και η απελευθέρωση των γυναικών -- "Βάλτε το απορρυπαντικό, κλείστε το καπάκι και χαλαρώστε", ήταν ο τίτλος του πονήματος .